Kredi Kullanım Şartları

Ülkemizde, esnaf ve sanatkârları desteklemek amacıyla;

Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir.

Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkâra sadece bankaya karşı kefalet vermektedir.

Esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır.

Ortaklık şartları

  • Esnaf ve sanatkâr olmak,
  • Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak,
  • İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
  • Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.

Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar;

Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler.

Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır.

Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;

  • Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır,
  • İstihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder,
  • Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir,
  • İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır.
  • İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.

Takip Edilen İşleyiş Şeması