Kredi Çeşitleri

İşletme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Kredi Limiti : 500.000 TL

Kredi Vadesi : 1-5 yıl

Kredi Faiz Oranı : Yıllık %7,5

Taşıt Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları yeni makina ve  araç alımları için kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, 

Kredi Limiti : 1.500.000 TL

Kredi Vadesi : 1-7 Yıl

Kredi Faiz Oranı : Yıllık %7,5


Yatırım ve Destek Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların yeni işyeri alımları için kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, 

Limiti : 1.500.000 TL

Kredi Vadesi : 1-10 yıl

Kredi Faiz Oranı : Yıllık %7,5